WARUNKI EKSPLOATACJI PODŁÓG DREWNIANYCH

Pielęgnacja podłóg drewnianych.

Naturalny wzrost i struktura drewna nadają podłogom drewnianym szczególnego charakteru . Powłoka lakieru chroni je przed wnikaniem brudu i cieczy. Ułatwia też pielęgnację podłogi przy pomocy wodorozcieńczalnych środków pielęgnacyjnych.

Na świeżo lakierowane podłogi drewniane można wchodzić najwcześniej po jednym dniu od zakończeniu robót.

Nieobciążanie podłogi w pierwszych dniach wydłuża trwałość powłoki lakieru. Pełne obciążenie podłogi może nastąpić po upływie 8, a najlepiej 14 dni.
W pierwszym tygodniu nic należy przykrywać podłogi dywanami. Ostrożnie wnosić meble i inne ciężkie przedmioty.

Ponieważ podłoga drewniana polakierowana została polakierowana profesjonalnymi lakierami renomowanych firm,  pielęgnację należy również wykonywać środkami pielęgnacyjnymi tych firm.

Ogólne uwagi.

Powłoka podłogi w miarę użytkowania ulega naturalnemu ścieraniu . Z tego powodu konieczna jest regularna konserwacja podłogi. Parkieciarz lakieruje podłogę ręcznie w warunkach budowlanych, dlatego na powierzchni mogą wystąpić niewielkie zabrudzenia np. cząsteczki kurzu. Nie mają one jednak wpływu na trwałość lakieru.

Utrzymanie podłogi w dobrym stanie wymaga odpowiedniego klimatu: temperatury powietrza w granicach 15-26°C i 45-65% względnej wilgotności powietrza.

 

Uwaga: wilgotność powietrza poniżej 50% powoduje intensywniejsze powstawanie szczelin w parkiecie, natomiast utrzymywanie się przez dłuższy okres czasu wilgotności powyżej 70% może prowadzić do powstawania wklęsłego odkształcenia deszczułek (tzw. łódkowania) a nawet odspojenia parkietu od podkładu.

 

Stosowanie się do powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność drewnianych podłóg i zmniejsza ryzyko "pracy", ale nie wyklucza jej całkowicie.
Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu w trakcie użytkowania przez wykonawcę, naturalna "praca" drewna nie może być przedmiotem reklamacji.